Logo511x125

Clairvoyance - Spirituel rådgivning

Calirvoyance henlasMed min Spirituelle rådgivning får du en indre ro, og mulighed for at finde DIN retning og få din klarhed tilbage. Du vil få tro, håb og styrke til at handle, så du igen kan blive den frie sjæl, som du er født til at være. Ved Spirituel rådgivning og opfølgningssamtale får du mest ud af det når du har forberedt dig på hvilke spørgsmål, som du ønsker afklaring på.

Min arbejdsproces

Ved Spirituel rådgivning gør jeg brug af mine kanaliseringsevner og nedskriver de budskaber, der er til dig fra englene, og i fællesskab tager vi en snak ud fra de udfordringer, som du står i. Jeg bruger min klarhøring og klarføling til at sanse de svar, der er til dig, så du er godt afklaret når du går herfra.

Jeg arbejder i en ren og kærlig energi, hvor jeg lytter og sanser svar til dig alt efter det, DU skal hjælpes med. Når du modtager min Spirituelle rådgivning, vil der være fokus på, hvor du er i dit liv lige nu og her, og hvad der fylder inde i dig af udfordringer og spørgsmål.

Sammen med mine engle, guider, vejledere og mine clairvoyante evner ser vi på de muligheder, der er for dig og ud fra de spørgsmål som du måtte have.

De beskeder jeg får af mine engle, guider og vejledere er til, for at give dig et kærligt skub, så du kan gå glad og fri ud i livet. Når du er klar til at arbejde med dig selv, med de udfordringer som du står med, så er jeg den, der kan løfte dig videre fremad.

Clairvoyante budskaber

Englene kommer med deres budskaber, sådan som de ser det, og ud fra de muligheder du har, der hvor du står i dit liv. Du skal vide at når jeg videregiver budskaberne fra engle og vejledere er det ikke min måde at fortælle det på, men det er den måde jeg får besked på at sige det til dig. De håber at du selv vil arbejde videre med budskabet. Med andre ord skal jeg, til tider levere, de clairvoyante budskaber til dig på en lidt bestemt måde, det kan virke lidt hårdt, men det er alt sammen kærligt ment.

Seance på 85 min. med Englebilleder

Hér får du mulighed for at modtage et ekstra redskab, i form af et englebillede med dine energifarver, som jeg forklarer dig muligheden for at bruge i din hverdag. Derfor er seancen længere.

Som afslutning på begge seancer

Har vi været godt omkring kanaliseringsbrevet fra englene og afklaring af dine spørgsmål og udfordringer.
Du har også modtaget en bred spirituel rådgivning til dit fremadrettede livsforløb. Hele den clairvoyante samtale bliver sendt til dig på en lydfil, sammen med en vejledning i at downloade det.

Har du tidligere været hos mig til clairvoyant rådgivning og vi har igangsat en proces som du nu ønsker at samle tråden op på, for at styrke/sætte turbo på din indsats, kan du med økonomisk fordel booke mig til en kortere opfølgningsseance. Sammen løfter vi dig