Logo511x125

 

Henriethe 800x1100

Henriethe Larsen

Henriethe Larsen hjælper spirituelt nysgerrige kvinder og mænd som har lysten og modet til at arbejde videre. Vi arbejder sammen om at skabe bedre muligheder for dig, dér hvor du står i dit liv, dér hvor dine ubalancer, tvivl og udfordringer er. De 5 nøgleord som jeg bruger i mit arbejde: Flow, balance, taknemlighed, kærlighed og tilgivelse.

Henriethe er uddannet krystalhealer, krystalterapeut og med mine clairvoyante evner modtager, og videregiver jeg kanaliseringer fra engle, guider og mestre. Derudover elsker jeg naturen, det er hér jeg fornyer mine energier, ligesom krystallerne også̊ hjælper mig, med at opretholde mit naturlige energiflow.

Det er mit største ønske at hjælpe dig i din udvikling og få dig i balance og flow igen. Vi har alle muligheden for at udvikle os spirituelt og vi har alle en rejse vi skal gå, desværre kan jeg ikke gå den for dig, men jeg kan støtte dig på din rejse. Jeg véd at når vi er i balance giver det større indre frihed og kærlighed som kan mærkes fysisk og psykisk.

Jeg har mærket på min krop, hvad det vil sige ikke at ønske at leve mere, ikke føle at jeg var en del af et fællesskab. Det var savnet af kærligheden der ramte mig så̊ hårdt, jeg lærte med tiden at det handlede om kærligheden til mig selv, som jeg manglede. Det at have troen på mig selv, at jeg var god nok og at lære at stå stærkt i mit lys og at jeg var lige præcis sådan som jeg skulle være.

Jeg har altid fulgt mit hjertekald og været på en lang udviklingsrejse, derfor har jeg også prøvet mange ting. Der er intet af det som jeg har oplevet som jeg vil være foruden. Alle mine oplevelser og den viden jeg har, er summen af den jeg er, derfor kan jeg hjælpe dig.

En lille historie om min livslære, som tog sin hårde begyndelse under min læretid, i en alder af 18 år. Hér i butikken hvor jeg solgte kolonialvarer, mødte jeg for alvor tyranni fra værste skuffe, hvor jeg dagligt blev mødt af humørsyge, jeg viste aldrig hvilket humør min chef var i, og dette bevirkede at jeg blev mere og mere nervøs og usikker på mig selv. Alt i butikken skulle være total perfekt i orden, hvilket gjorde at jeg tillærte mig en overperfekthed. Med tiden, endte jeg ud i, at mine nerver var meget tyndslidte og som gjorde at jeg havde svært med at spise. Når jeg var på arbejde, tabte jeg ting og sager, specielt når chefen kom gående forbi mig.

Knækket sjæl
Stille og roligt blev min sjæl knækket. Dette var medvirkende til at forstærke en, i forvejen stille og pæn piges behov for at alt var i orden omkring mig, iblandt mennesker og de opgaver som jeg fik. Jeg gjorde rigtigt meget for at tilpasse mig alt og alle. Således blev jeg altid meget opmærksom på udløbsdatoer i butikken og i privaten blev jeg også̊ perfektionistisk. Dette kontrolbehov udmundet sig i at jeg altid syntes at mit hjem skulle fremstå̊ super rent og mega perfekt også̊ selvom jeg faktisk ikke lige havde tiden og overskuddet til det. Jeg tillærte mig at være meget grundig i alle mine opgaver som jeg udførte i de forskellige jobs som jeg har haft.

Min veJ
Jeg har, med årene, erfaret at tyranni har været ét af mine temaer, noget som jeg har måttet gøre op med. Både med graderne af tyranni og i flere sammenhænge. Derfor har jeg opbygget en mekanisme inde i mig, der reagerer prompte med at sige fra, ikke at holde mig tilbage i ord og handling. Selv min mand har lagt mærke til, at mit behov for at ALT skal være perfekt, det har jeg sluppet. Det har jeg gjort ved at fylde min sjæl op med kærlighed, og det er dét vi oftest har brug for hjælp til, ved healing og terapi. Mit held har været at jeg gennem hele min spirituelle åbningsproces har haft en god veninde med clairvoyante evner ved min side, som guidede mig til min retning ind i den spirituelle verden. Den støtte var jeg specielt lykkelig for i forbindelse med at jeg begyndte at høre beskeder fra englene og universet. Det er også derfor jeg nu kan videregive de gode budskaber og healende energier til dig. Derfor vil det glæde mig at hjælpe dig.

Mine ungdomsår
I mine 20’ere var jeg gennem en meget svær periode i mit liv, fyldt med en masse udfordringer, herunder den tidligere beskrevet tyranni. Jeg følte mig helt alene, som om jeg ikke hørte til i denne verden og havde et stærkt ønske om at komme tilbage til universet, som jeg mere følte var mit hjem. Ofte har jeg stået om aftenen og kigget op på nattehimlen, og ønsket mig tilbage! For at komme hjem hvor jeg følte at jeg kun hørte til.

Stress og depression
I en alder af 38 år hvor min søn var 3 år, gav jeg op, eller rettere sagt jeg gav endelig slip på kontrollen, gav endelig efter for den smerte jeg havde inde i mig. Det gjorde jeg, godt og grundigt, og følte derfor al smerten. Eftervirkningen blev at stress, og en mindre depression, kom ind i mit liv. I mit arbejde ud af stress og depression, for mig selv, og med mit lille barn, valgte jeg at gå den alternative vej. For at løfte mig ud af stressen og depressionen modtog jeg clairvoyante samtaler og healing, det var min kærlige måde at rejse mig på.Der gik næsten et år, men et år hvor jeg fik lov til at lære mig selv at kende på ny, rejse mig og lære at stå ved, den jeg er, og det jeg kunne og det jeg mærkede. Kontrolgenet blev sendt for porten, den pæne, søde og artige pige forandrede sig, men er stadig en del af mig i en mere afbalanceret form. Jeg er blevet endnu bedre til at lytte til mig selv og det som jeg vil, hvad min sjæl kalder mig til, ikke ud fra hvad alle andre synes at jeg skal.

Mine symptomer
Jeg har altid lidt af træthed når jeg var ude blandt folk, eller på job og det har altid undret mig. Men langt om længe fik jeg en forklaring på dette, jeg var sensitiv, det som jeg kalder for sanselig. Jeg har sanset rigtig meget omkring mig. For at forstå mig selv, endnu bedre, fortsatte jeg med at bruge samtaleterapi med en clairvoyant, for at lære at forstå̊ det jeg gik og sansede.

Min søn
Ved fødslen af vores søn og fra det øjeblik da han blev lagt på min mave startede min clairvoyante budskaber for alvor at vise sig som billeder ved at, et gammelt afdød, familiemedlem kom og bød ham velkommen i familien. Hér blev mine clairvoyante evner og muligheder for at modtage budskaber voldsomt forstærket. Vores barn, var vi nødt til at kæmpe for, da systemet havde svært ved at håndtere ham, fordi han havde et stort kontaktbehov, og søvnbesvær. Det var først da han var 4 år, det blev dokumenteret at han havde autisme spektrumsforstyrrelse og er super sensitiv. Kampen mod systemet gav virkeligt den lille familie store udfordringer. Jeg havde tidligt følelsen af at der var noget, men kunne ikke sætte en finger på hvad det var. Når jeg kigger tilbage, må det jo have været min intuition der var på spil, men dengang var jeg ikke så god til at lytte. Derfor kender jeg ”kampen” i systemet og hvad det gjorde ved os, som forældre og i vores nære relationer.

Min forståelse
Det vigtigste af alt det, som jeg har lært, under min livsrejse, er at jeg elsker livet, og har genfundet min indre glæde og står endnu stærkere i mit eget lys. Det som var én af min største udfordringer, var at leve en dag ad gangen, at lade være med at planlægge så langt ud i fremtiden, som jeg tidligere gjorde. Under min healingsproces, lærte jeg at min sanselighed altid har været en del af mig og at en større forståelse af hvad min sanselighed kan hjælpe mig med, har udviklet sig igennem årene. Jeg lærte også mig selv rigtigt godt at kende, hvor mine grænser var og grunden til alle de mange følelser jeg har inde i mig.

Det er hele summen af mine erfaringer og den viden jeg har, som gør at jeg kan hjælpe dig, både din krop, sind og sjæl.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen hos mig.

Kærligst Henriethe