Persondatabehandling

Du bliver hermed informeret i henhold til til EU`s databeskyttelsesforordning om, hvordan personoplysninger bliver behandlet hos Henriethe Larsen Spirituel Rådgiver, Bolderslevskovvej 11, 6392 Bolderslev. 

De oplysninger, jeg får af dig og hvad de bliver brugt til

For at jeg kan booke dig ind til en aftale i min kalender, registrer jeg dine informationer. Det er dine navne, efternavn og telefonnr. Disse informationer bliver nedskrevet i min kalender.

Informationerne, som du giver til mig, forbliver i min kalender og behandles efterfølgende efter bogføringsloven. Herefter bliver disse informationer slettet.

Jeg opbevarer dine oplysninger i en ikke-elektronisk kalenderform, og de bliver IKKE udleveret til anden side. Det er kun mig, Henriethe Larsen, som har adgang til denne kalender.

Når du sender et foto af dig til mig, bliver det slettet, efter opgaven er fuldført. De eneste informationer, jeg gemmer om dig, er dine navne, efternavn og telefonnr. som bliver noteret i min kalender, og som efterfølgende behandles efter bogføringsloven.

Ved clairvoyance samtale, en mini-tolkning og ved englebudskaber, hvor jeg modtager informationer, som jeg optager med min rekorder, sender jeg efterfølgende disse optagelser af samtalen.

Filen af optagelsen sender jeg til dig pr. mail. Jeg har en kopi liggende i 7 dage, hvorefter filen bliver slettet. Når jeg sender en fil til dig pr. mail, bruger jeg We transfer, som er et sikkert system at sende datafiler med. Læs også deres personoplysningsregler.

Al booking og informationer via min mailadresse bliver nøje indskrevet i min kalender og herefter slettet på min pc og telefon.

Booker du en tid hos mig eller bestiller nogle af mine andre ydelser via min Facebook-side, så er det Facebooks databeskyttelsesregler, der er gældende. Læs også deres personoplysningsregler.

Jeg behandler dine informationer, som du sender til mig, med respekt. Jeg bruger et sikkert mail-system og har et sikkert virusskan på min pc, som opdateres jævnligt.

Dine rettigheder

Nedenfor kan du læse om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til Henriethe Larsens behandling af oplysninger af dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Henriethe Larsen på info@hen​las.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Henriethe Larsen har om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderlige oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for mine almindelige generelle sletninger indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datasystem.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Henriethe Larsen behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk